PEA tilskud

Visse grupper med bopæl i Københavns Kommune og Frederiksberg har mulighed for at opnå tilskud fra kommunen.

Tilskuddet er 6 kr. pr. tilskudsberettiget deltager pr. lektion og udbetales samlet til holdet. Det er holdets ansvar at sørge for, at tilskuddet kommer frem til den tilskudsberettigede.

  • Kontaktpersonen angiver i deltagerlisten, hvilke deltagere, der er berettiget til tilskud.
  • Kontaktpersonen for holdet indsamler dokumentation for deltagernes status ved hver sæsonstart.
  • Frist for indsendelse af dokumentation er 15. april og 15. oktober i hver sæson. Krypter gerne dokumenterne - se guide her
  • Holdets tilskud beregnes og udbetales sædvanligvis i juni/december måned.
  • Det samlede tilskud/rabatbeløb bliver udbetalt til holdet.

Gyldig dokumentation er:

Arbejdsløshedsunderstøttelsesmodtager

Tro- og loveerklæring om, at deltageren modtager arbejdsløshedsunderstøttelse (dagpenge for arbejdsløse)

Barselsdagpengemodtager

Der udbetales desværre ikke PEA-tilskud til barselsdagpengemodtagere

Efterlønsmodtager

Tro- og loveerklæring om, at deltageren modtager efterløn. Det er ikke nødvendigt at gensende den samme deltagers dokumentation for at modtage efterløn, da den har varig virkning.

Folkepensionist

Tro- og loveerklæring om, at deltageren modtager folkepension. Det er ikke nødvendigt at gensende den samme deltagers dokumentation for at modtage pension, da den har varig virkning.

Førtidspensionsmodtager

Tro- og loveerklæring om, at deltageren modtager førtidspension. Det er ikke nødvendigt at gensende den samme deltagers dokumentation for at modtage førtidspension, da den har varig virkning.

Lærling

En aktuel underskrevet uddannelsesaftale

Studerende

SU-støttemeddelelse, hvoraf det fremgår, at deltageren modtager SU i den måned hvor holdet starter

Sygedagpengemodtager

Der udbetales desværre ikke PEA-tilskud til sygedagpengemodtagere

Senest opdateret 2. januar 2023