Moms

Som udgangspunkt skal en forening momsregistreres, hvis den forventer en omsætning på over 50.000 kroner i løbet af 12 sammenhængende måneder ligesom en almindelige virksomhed.

Omsætningen på de 50.000 kroner gælder kun momspligtige ydelser. Her er nogle eksempler:

Momspligtige indtægter

  • Billetsalg
  • Salg af kaffe, kager etc.

Ikke-momspligtige indtægter

  • Koncerthonorarer
  • Kontingenter
  • Tilskud fra det offentlige
  • Tilskud fra fonde
  • Tilskud fra private virksomheder
  • Gaver

Der er dog nogle undtagelser, som gør at foreningen kan forblive momsfritaget. Det gælder fx, hvis foreningen er velgørende eller almennyttig. Læs mere om dette på SKATs hjemmeside:

https://info.skat.dk/data.aspx?oid=204537&chk=217553