Kor, orkester, sangtræning og mere

Musikaftenskolen er en forening af kor- og musikfolk, dannet med det formål at arrangere kurser i korsang, orkesterspil og anden form for musikundervisning iflg. Folkeoplysningsloven i Københavns Kommune.

Aftenskolen har en bestyrelse på 5 medlemmer og en suppleant, som vælges blandt foreningen Musikaftenskolens medlemmer ved den årlige generalforsamling i årets første kvartal. Bestyrelsen har det formelle ansvar for at skolens drift og økonomi fungerer i overensstemmelse med foreningens vedtægter, generalforsamlingens beslutninger og folkeoplysningslovens krav, mens det daglige arbejde varetages af aftenskolens leder.

De enkelte hold arrangerer selv deres koncerter og øvrige program i løbet af sæsonen, men aftenskolelederen og bestyrelsen tager gerne initiativ til tværgående aktiviteter.
Dette gælder fx debatskabende arrangementer, som er finansieret af folkeoplysningslovens såkaldte 10%-pulje, og som oftest løber af stablen i løbet af efterårssæsonen.

Priserne for deltagelse på de enkelte hold varierer alt efter om det er inklusive nodemateriale, rejser mv. og kan oplyses ved henvendelse til de nævnte kontaktpersoner nederst på de enkelte sider. Deltagelse i sangundervisning har dog faste priser, som er oplyst på siderne.

Tilmelding og betaling foregår også direkte via de enkelte hold - og altså ikke via aftenskolens sekretariat.

Hvis du vil høre nærmere om mulighederne for at evt. få oprettet et hold i Musikaftenskolen, er du velkommen til at kontakte os.