Meld dit hold ind i Musikaftenskolen

Vil du oprette et nyt kor, men er i tvivl om alt det praktiske?

Synger du allerede i et kor, eller deltager du i en anden form for musikalsk holdundervisning, og bøvler selv med at aflønne læreren og ordne alting selv?

Vil I have mulighed for at modtage offentlige tilskud?

Så kan det være en fordel for dit hold at blive medlem af Musikaftenskolen.

Det forudsætter blot at I øver på en fast adresse i Københavns eller Frederiksberg Kommune.

 

Hvordan fungerer det?

Holdet søger om at blive optaget som et hold i Musikaftenskolen. Hvis holdet øver i København, søges optagelse i Musikaftenskolen København, og hvis øvestedet er i Frederiksberg, søges optagelse i Musikaftenskolen Frederiksberg. Det er ikke muligt at søge om optagelse hvis holdet øver i en anden kommune.

Når optagelse er godkendt af Musikaftenskolen, indsendes alle oplysninger om koret, kontaktperson, dirigent (lærer), øvested mm til sekretariatet, og der indbetales et kontingent for sæsonen på basis af angivne oplysninger om antallet af undervisningslektioner og antal medlemmer af koret. Læs mere under Praktisk info

Musikaftenskolen sørger for udbetaling af løn til dirigenten, Skat, ATP m.v.

Hvilke fordele er der?

Tilskud iflg. Folkeoplysningsloven

Musikaftenskolen sørger for at søge tilskud iflg. Folkeoplysningsloven og dermed også for aflæggelsen af tilskudsregnskab til Københavns Kommune.

Tilskud til særlige grupper (PEA-tilskud)

Musikaftenskolen sørger for at opnå tilskud til særlige grupper, f.eks. studerende, folkepensionister, førtidspensionister m.v. med bopæl i Københavns eller Frederiksberg Kommune efter at have modtaget den nødvendige dokumentation. Tilskud udbetales ultimo hver sæson af Musikaftenskolen til medlemsforeningerne.

Løn og ansættelsesforhold

Musikaftenskolen sørger for, at underviserne får et officielt ansættelsesdokument og sørger for udbetaling af løn, samt indbetaling af A-skat, ATP m.v. (gennem vort medlemskab af Dansk Oplysnings Forbund (DOF). Dette sparer kassereren for en del arbejde.

Forsikring

Via medlemskabet af DOF er undervisere/korledere dækket af en lovpligtig ansvars- og arbejdsskadeforsikring under undervisningsforløbet.

Kurser og specielle puljer

Korledere/dirigenter og bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage i relevante kurser arrangeret af DOF. Musikaftenskolen kan hos DOF søge om tilskud til særlige aktiviteter, som f.eks. fra inspirationspulje, koncertpulje samt til udgivelse af CD’er.

CopyDan afgifter

Musikaftenskolen betaler et gebyr til DOF, hvorved CopyDan afgift for kor m.v. for visse kopieringer vil være dækket.