Panumkoret

Dirigent 

Jon Hollesen

Om koret

Panumkoret er et ambitiøst amatørkor, som fejrer 30-års jubilæum i 2023.  Vores repertoire er klassisk og nordisk kormusik, og vi gennemfører jævnligt større korværker med solister eller orkester. Hvert semester afholder vi to-fire koncerter.

I forårssemesteret tager vi ofte på kortur til udlandet, og vi har igennem tiden besøgt mange skønne steder i Europa, hvor vi har afholdt workshops og koncerter sammen med andre dygtige kor.

I koret arbejdes der meget med udvikling af klang og musikforståelse, både i koret som helhed og internt i stemmegrupperne. Vores dirigent, Jon Hollesen, er både en dygtig sanger og sangpædagog og han arbejder med at oparbejde vores holdning og kropsforståelse til at skabe bedre lyd, så korsang kan også blive en hel gymnastiktime!

Vi øver en gang om ugen og har hvert semester mindst én ekstra korøvedag. Vi synes også at det skal være socialt og festligt at synge i kor. Korfester og efterkor-øl prioriteres højt gerne krydret med festsange, og det er altid vældig hyggeligt.

Navnet indikerer, at koret har tilknytning til Panuminstituttet, og vi startede også som et kor for medicinstuderende på Panum. Mange af de oprindelige studerende er for længst blevet læger og vi er i dag en god blanding af mange professioner. I alt er vi ca. 50 medlemmer primært i alderen 30-60 år.

Panumkoret optager nye medlemmer ved semesterstart i hhv. august/ september og januar/februar måned, såfremt der er behov for nye medlemmer. Kontakt os for at høre hvilke stemmegrupper, vi optager i næstkommende semester. Vi optager som regel altid herrestemmer og nogle gange er der også ledige pladser på kvindestemmerne (hvis du er en rutineret korsanger).

Hvis du ønsker at søge optagelse, skal du til en optagelsesprøve hos vores dirigent og bestyrelse. Kravene til optagelse er at du skal kunne synge, følge noder og have gehør, men ingen forventer, at du er et musikalsk geni. Vi er alle amatører.

Tid og sted

Tirsdage 18.15-21.00
Hellig Kors Kirke
Kapelvej 38
2200 Kbh. N

Kontakt

Daniella Østergaard
daniella.elisabet@gmail.com
www.panumkoret.dk

Find os på Facebook