KODA

KODA er en nonprofit organisation, der sørger for, at musikkens skabere får betaling, når deres musik spilles offentligt. Når man afholder en koncert, skal der betales afgift til KODA.

Hvem skal betale KODA-afgift?

Det er arrangøren af koncerten, der skal betale KODA-afgiften. Hvis en kirke arrangerer en koncert med jeres kor, har de formentligt allerede en KODA-aftale. Hvis I selv arrangerer koncerten, skal I sørge for at betale KODA-afgift. For en sikkerheds skyld, anbefaler vi altid, at man får afklaret hvem, der betaler KODA-afgift til en given koncert.

KODA har en særlig musiklicens til kor:

https://kunde.koda.dk/musiklicenser/kor/priser-for-brug-af-musik-i-kor