Priser for lektioner

De enkelte kor indbetaler holdets kontingent ved sæsonstart (senest ultimo marts hhv. oktober)  til Musikaftenskolens konto. Sekretariatet sørger for at udbetale løn til underviseren og evt PEAS tilskud/rabat til holdet.

Kontingentet, som hvert hold skal betale, afhænger af antallet af undervisningslektioner i den pågældende sæson.

Lektionsprisen er forskellig afhængig af antal tilmeldte i det enkelte hold. Der skelnes mellem

  • Små hold, færre end 8 elever, instrumentalundervisning 
  • Under 15 elever på holdet
  • Fra 15 elever og opefter på holdet

Se den aktuelle lektionspris i boksen til højre.

Eksempel: et kor har 16 medlemmer og har planlagt 50 undervisningslektioner. Den lektionspris, der gælder for et hold med flere end 15 elever. ganges med 50 for at udregne beløbet.

Rubrikken til højre angiver kontonummeret for hhv. MUA København og MUA Frederiksberg.

En undervisningslektion er på 45 minutter

Lønnen for en undervisningslektion omfatter foruden selv undervisningen:

  • fælles planlægning samt planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningen
  • medvirken ved visse pædagogisk-administrative funktioner i tilknytning til undervisningen som fx forløbsbeskrivelse, fremmødelister o.l.
  • pauser

Husk at angive holdnummer! Holdnummeret dannes som følger: Årstal + 0 for forårs- og +5 for efterårssæsonen samt selve holdets nummer.

For eksempel, hvis holdnummeret er 25, er holdnummeret i forår 2017: 17025, og i efteråret 2017: 17525.

Sekretariatet oplyser gerne nummer på det pågældende hold.