Priser for lektioner

De enkelte hold indbetaler kontingent ved sæsonstart (senest 1. marts for forårssæson og 1. oktober for efterårssæson) til Musikaftenskolens konto. Sekretariatet sørger for at udbetale løn til underviseren og evt. PEA-tilskud til holdet.

Kontingentet udregnes ved at gange lektionsprisen med antal lektioner i sæsonen.

Lektionsprisen er afhængig af holdtypen

  • Hold (kor, dans, orkester etc.)
  • Ekstraunderviser (når der er mere end 1 underviser ad gangen)
  • Små hold med instrumentalundervisning (2-8 deltagere) 

Se den aktuelle lektionspris i boksen til højre.

Hvad dækker en undervisningslektion?

En undervisningslektion er på 45 minutter

Lønnen for en undervisningslektion omfatter foruden selv undervisningen:

  • fælles planlægning samt planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningen
  • medvirken ved visse pædagogisk-administrative funktioner i tilknytning til undervisningen som fx forløbsbeskrivelse, fremmødelister o.l.
  • pauser

dof