Priser for lektioner

De enkelte kor indbetaler holdets kontingent ved sæsonstart (senest 1. marts for forårssæson og 1. oktober for efterårssæson) til Musikaftenskolens konto. Sekretariatet sørger for at udbetale løn til underviseren og evt. PEA-tilskud til holdet.

Kontingentet, som hvert hold skal betale, afhænger af antallet af undervisningslektioner i den pågældende sæson.

Lektionsprisen er forskellig afhængig af antal tilmeldte i det enkelte hold. Der skelnes mellem

  • Små hold, færre end 8 elever, instrumentalundervisning 
  • Under 15 elever på holdet
  • Fra 15 elever og opefter på holdet

Se den aktuelle lektionspris i boksen til højre.

Hvad dækker en undervisningslektion?

En undervisningslektion er på 45 minutter

Lønnen for en undervisningslektion omfatter foruden selv undervisningen:

  • fælles planlægning samt planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningen
  • medvirken ved visse pædagogisk-administrative funktioner i tilknytning til undervisningen som fx forløbsbeskrivelse, fremmødelister o.l.
  • pauser