PEAS tilskud

Pensionister, Efterlønsmodtagere, Arbejdsløse og Studerende med bopæl i Københavns Kommune har mulighed for at opnå tilskud/rabat fra kommunen. Det samme gælder i Frederiksberg Kommune.

Rabatten beregnes per elev og antal lektioner og udbetales til holdet.

Kontaktpersonen angiver i deltagerlisten, om deltageren er berettiget til rabat, ved at tilføje P, E, A eller S ud for navnet i første kolonne.

Kontaktpersonen for holdet indsamler dokumentation for elevernes status ved hver sæsonstart. Gyldig dokumentation er:

- kopi af SU-støttemeddelelse, hvoraf det fremgår, at der modtages SU-klip eller slutlån i den måned, hvor kurset starter.

- tro- og loveerklæring om, at borgeren modtager dagpenge

- For modtagere af efterløn og førtidspension kræves kopi af officiel dokumentation for dette.

- For deltagere mellem 65 og 67 år indsendes en tro- og loveerklæring om, at man er folkepensionist.

- For deltagere, der er fyldt 67 år ved sæsonstart angives CPR nummer på deltagerlisten.

 

Frist for indsendelse af dokumentation er 15. april og 15. oktober i hver sæson. Holdets tilskud beregnes og udbetales sædvanligvis i maj/november måned.

Det samlede tilskud/rabatbeløb bliver udbetalt til holdet.