PEA tilskud

Visse grupper med bopæl i Københavns Kommune og Frederiksberg har mulighed for at opnå tilskud fra kommunen.

Tilskuddet beregnes pr. deltager og antal lektioner og udbetales til holdet.

Kontaktpersonen angiver i deltagerlisten, om deltageren er berettiget til rabat.

Kontaktpersonen for holdet indsamler dokumentation for deltagernes status ved hver sæsonstart.

Frist for indsendelse af dokumentation er 15. april og 15. oktober i hver sæson. Holdets tilskud beregnes og udbetales sædvanligvis i maj/november måned.

Det samlede tilskud/rabatbeløb bliver udbetalt til holdet.

Gyldig dokumentation er:

Arbejdsløshedsunderstøttelsesmodtager

Tro- og loveerklæring om, at deltageren modtager arbejdsløshedsunderstøttelse (dagpenge for arbejdsløse)

Barselsdagpengemodtager

Der udbetales desværre ikke PEA-tilskud til barselsdagpengemodtagere

Efterlønsmodtager

Tro- og loveerklæring om, at deltageren modtager efterløn

Folkepensionist

Tro- og loveerklæring om, at deltageren modtager folkepension

Førtidspensionsmodtager

Tro- og loveerklæring om, at deltageren modtager førtidspension

Lærling

En aktuel underskrevet uddannelsesaftale

Studerende

SU-støttemeddelelse, hvoraf det fremgår, at deltageren modtager SU i den måned hvor holdet starter

Sygedagpengemodtager

Der udbetales desværre ikke PEA-tilskud til sygedagpengemodtagere

dof