COVID-19

Retningslinjer under COVID-19

MUA henstiller til at de officielle retningslinjer for undervisning under COVID-19 følges. De kan findes her (opdateret 8. august).

Dansk Oplysnings Forbund har desuden samlet nogle tips og retningslinjer til korprøver her.

Hvis en deltager eller underviser på holdet bliver konstateret smittet med COVID-19 skal vedkommende kontakte korets bestyrelse med det samme. Det er korbestyrelsen opgave at få dette kommunikeret klart ud til koret. 

 


Handlingsplan i tilfælde af smitte

Orientér alle deltagere, underviser(-e), MUA’s leder samt lokaleudbyder om situationen. Bemærk, at det ikke er tilladt at nævne den smittedes navn, medmindre vedkommende har givet samtykke. Se forslag til informationsbrev til deltagerne her.

Aflys den næste uges undervisning. Hvis ikke underviseren er blevet smittet, kan man højst sandsynligt nøjes med at aflyse en enkelt uges undervisning.

Den fysiske undervisning sættes først i gang, når underviseren er testet negativ for COVID-19. Den enkelte deltager må først møde op til undervisning, når den pågældende er blevet testet negativ. Test kan bestilles via www.coronaprover.dk.

COVID-19 testen kan først foretages 4 dage efter sidste undervisningsgang, hvor den smittede deltog. Jo hurtigere efter de 4 dage underviseren kan blive testet, desto hurtigere kan man igangsætte den fysiske undervisning igen.

Imens den fysiske undervisning er lukket ned, kan undervisningen gennemføres online. Kontakt evt. MUA’s leder for hjælp til dette.

Ovenstående handleplan er lavet ud fra et forsigtighedsprincip og er baseret på Sundhedsstyrelsens forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge, der også er henvendt til idræts- og fritidsaktiviteter.

 


Tilbagebetaling i tilfælde af nedlukning

Uanset om aflysningen af undervisningen sker som følge af smittetilfælde på det enkelte hold eller en generel nedlukning af aftenskoleaktivitet bestemt af myndighederne, gælder de sædvanlige aflysningsvarsler:

Lektioner, der aflyses med mindre end en uges varsel kan ikke tilbagebetales til koret, idet MUA i så fald er forpligtigede til at udbetale løn til holdets underviser(-e).

Lektioner, der aflyses med mere end en uges varsel kan tilbagebetales til koret, idet MUA i så fald ikke er forpligtigede til at udbetale løn til holdets underviser(-e). Hvis koret alligevel ønsker at der skal udbetales løn til underviseren, gives MUA besked om dette. I så fald tilbagebetales lektionerne ikke.

dof